Co je to vizuální stres?

Vizuální stres, také známý jako Meares-Irlen, je pojmenovaný po dvou výzkumnicích, které na počátku 80. let poprvé objevily souvislost mezi bílými "lesklými" stránkami a problémy s četbou. Také bývá nazýván jako Syndrom skotopické citlivosti nebo Irlen syndrom, ačkoli bylo vědecky prokázáno, že to není příliš přesný termín, protože se odkazuje na oblast vizuálního systému, který není ve skutečnosti ovlivněn jeho stavem. Ve slovníku cizích slov najdeme, že skotopické vidění znamená "tyčinkové noční vidění oka adaptovaného na tmu". Souvisí s akomodací oka, tj. s jeho zaostřováním. Vizuální stres je název nejčastěji používaný ve Velké Británii.


Dosud neexistuje žádné prokázané vědecké vysvětlení pro vizuální stres, ačkoli mnozí odborníci se shodují, že problémem je vizuální vnímání zdroje, pravděpodobně pocházející z mozkové kůry. Vzhledem k tomu, že jde o problém percepčního vnímání zdroje, není možné jej opravit brýlemi na předpis a nemůže být zjištěn standardními vizuálními nebo lékařskými testy.


Jak zjistíte, že trpíte vizuálním stresem?


Symptomy vizuálního stresu jsou různé, mohou jimi být: bolesti hlavy a migrény (zvláště při práci s počítačem), únava očí, slova nebo písmena, která jako by poskakovala nebo se posouvala po stránce, rozmazávala se. Lidé, kteří trpí na vizuální stres, vidí stránku odlišně díky zkreslení vnímání v důsledku bílého pozadí. Mohou však také hůře vidět za šera a mít zhoršenou prostorovou orientaci.


Obecně může mít osoba s vizuálním stresem:


 • problémy s rozlišováním při pohledu na obrazovku počítače,

 • neobvyklou citlivost na jasná světla, zejména na fluorescenční osvětlení,

 • potíže s odhadem výšky nebo vzdálenosti, což někdy způsobuje problémy s chůzí po schodech nebo na eskalátorech,

 • stres z jízdy v noci (po tmě), někdy dochází k fragmentaci odraženého světla,

 • bolesti hlavy a migrény objevující se při čtení.


Při čtení se mohou objevovat některé nebo všechny z následujících symptomů:


 • rychlá únava při práci s textem,

 • obtíže při přepisu z tabule,

 • přeskakování slov nebo řádků při čtení,

 • zhoršující se obtíže po přibližně 10 minutách práce,

 • pohyb hlavou nebo tělem nebo střídavé přibližování a oddalování čteného textu,

 • pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného,

 • ukazování prstem při čtení,

 • zívání při čtení,

 • časté mnutí očí.


Vizuální stres způsobuje následující typická zkreslení tištěného textu, ačkoli ne všechny musí nezbytně pozorovat každý:


 • Zdá se, že písmena na stránce skáčou nebo se jinak hýbou - někdy se zdá, že se úplně vytrácí ze stránky.

 • V textu se objevují vířivé efekty.

 • Celé řádky textu se mohou pohybovat.

 • Na stránce se mohou objevovat tmavé skvrny.

 • Může se zdát, že po stránce tečou dolů "bílé proudy", bílé pozadí se na úkor černého textu stává dominantním.

 • Písmena se mohou zdvojit, obrátit, utlumit nebo rozmazat. V podstatě je obraz písmen a slov nestabilní vůči bílému pozadí a tato nestabilita se může projevovat mnoha způsoby.


Ztratí se někdy vizuální stres?


Obecně řečeno, ne; ačkoli byly zdokumentovány případy, kdy tomu tak bylo. Zdá se, že citlivost rozpoznávání se mění, zvláště při použití barevného filtru. Někdy se může stát, že je nalezena vhodná barva, ale následně se zjistí, že tato preference se změní a jiný odstín či barva je užitečnější.


Co lze udělat?


Vizuální stres postihuje jak dospělé, tak děti. U každého jedince se může projevovat jinak. Významně negativně může ovlivňovat proces učení, studijní a pracovní výkon, chování, pozornost, schopnost v klidu sedět nebo koncentraci. Tyto příznaky postihují až 20 % světové populace a až polovinu dyslektiků.

Z výzkumů vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout:


 • zvýšení rychlosti, plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení, pohodlnějšího sledování textu na stránce,

 • menší námahy a únavy při čtení.


Správná terapie vede k prodloužení doby, po kterou jsou lidé s vizuálním stresem schopni číst. Obvykle se používají barevná "čtecí ukazovátka, fólie" nebo barevné fólie formátu A4 v 10 různých barvách, které jsou pečlivě vybrány tak, aby pokryly celé spektrum v různých kombinacích.


Lidé s vizuálním stresem mohou trpět mnoha obtížemi, které ovlivňují jejich výkon ve škole a v práci. Mají problémy s přepisem, hodně času jim zabere rozpoznání písmen a jejich zápis. Písmena mohou být zdeformovaná, nestejné výšky s různými mezerami mezi slovy, slova se na předtištěných linkách vlní a mají nekonzistentní sklon. Pokud jedinci trpící vizuálním stresem píší na papír správné barvy, jejich písmo se zmenší, je úhlednější, píší rychleji a jsou schopni psát více a po delší dobu.


Ke zjištění nejvhodnější barvy pro použití je vhodné absolvovat speciální test, který prokáže, která barva nebo kombinace barev nejlépe odstraní příznaky vizuálního stresu. V neposlední řadě je pak doporučováno provedení standardního vyšetření zraku, které vyloučí oční vadu.


Příklady vnímání


Vizuální stres způsobuje následující typická zkreslení tištěného textu, ačkoli ne všechny musí nezbytně pozorovat každý:


 • Zdá se, že písmena na stránce skáčou nebo se jinak hýbou - někdy se zdá, že se úplně vytrácí ze stránky.

 • V textu se objevují vířivé efekty.

 • Celé řádky textu se mohou pohybovat.

 • Na stránce se mohou objevovat tmavé skvrny.

 • Může se zdát, že po stránce tečou dolů "bílé proudy", bílé pozadí se na úkor černého textu stává dominantním.

 • Písmena se mohou zdvojit, obrátit, utlumit nebo rozmazat. V podstatě je obraz písmen a slov nestabilní vůči bílému pozadí a tato nestabilita se může projevovat mnoha způsoby.


Osoby trpící vizuálním stresem mohou mít problémy s viděním za šera nebo ve tmě. Na videu a obrázcích níže se můžete podívat na příklady vnímání, jak je popisují někteří klienti Irlen clinic v USA: