Vizuální stres je termín používaný k popisu vizuálního nepohodlí a percepčního zkreslení při čtení tištěného textu na bílém pozadí. Trpí jím mnoho lidí, kteří bojují se čtením. Odhaduje se, že tímto jevem je postiženo přibližně 40% špatných čtenářů a 20% běžné populace.

Tisíce dětí, pro které je čtení nepříjemné a unavuje je, nevědomky zažívají vizuální stres. Aby dosáhly stejných výsledků jako jejich vrstevníci, musí pracovat s vyšším úsilím, a často se zvláštními vzdělávacími opatřeními. Mnohým z nich mohou pomoci speciální barevné filtry.

Symptomy mohou být různé. Patří mezi ně bolesti hlavy a migrény (především při práci s počítačem), únava očí a někdy jim slova nebo písmena připadají, jako když poskakují nebo se hýbou po stránce.

Terapie vizuálního stresu pomocí barevných filtrů přináší ověřenou pomoc. Jak školákům tak dospělým doslova otvírá bránu ke knihám a vzdělávání. Zvyšuje motivaci a výkon, zmírňuje nebo odstraňuje bolesti hlavy a řeší některé příznaky u osob diagnostikovaných jako dyslektik, autista, ADD nebo ADHD.

Síře příznaků vizuálního stresu je velice široká. Patří mezi ně například:

 • rychlá únava při práci s textem,
 • obtíže při přepisu z tabule,
 • přeskakování slov nebo řádků při čtení,
 • obtíže zhoršující se po přibližně 10 minutách práce,
 • pohyb hlavy nebo tělem nebo střídavé přibližování a oddalování čteného textu,
 • pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného,
 • ukazování prstem při čtení,
 • zívání při čtení,
 • časté mnutí očí.

Základem úspěšné terapie je detailní vyšetření, které odhalí úroveň postižení Irlen syndromem (vizuálním stresem).

Pro začátek můžete absolvovat krátký test.


Čtení s barvou

Používání barevného filtru, pomáhá některým lidem při čtení, vidět text zřetelněji a lépe číst. Je to tím, že používání barev, redukuje to, čemu se odborně říká vizuální stres nebo také Irlen syndrom.

Typickými příznaky vizuálního stresu jsou:

 • pohyb písmen nebo slov,
 • změna barev,
 • rozmazávání a deformace textu,
 • rychlá únava, pálení očí, bolesti hlavy,
 • blednutí nebo změny kontrastu.


Čtení s barevnou fólií

  - zvyšuje rychlost čtení až o 25 %;
  - zvyšuje porozumění čtenému textu;
  - zvyšuje přesnost čtení;
  - zlepšuje pozornost;
  - barevná folie, může sloužit jako ukazovátko při   čtení.

Používání barevných fólií pomáhá, nejenom mnoha dyslektikům a lidem s ADD a ADHD.

Barevné brýle

V případě silných projevů vizuálního stresu/Irlen syndromu je po speciální diagnostice doporučováno používání barevných filtrů v podobě brýlí, ty je možné kombinovat i s dioptrickými skly.

Tyto brýle se často používají u dyslektických pacientů, epileptiků nebo osob trpících silnými migrénami, ale také sportovců, vojáků a policistů. Výběr správného odstínu probíhá individuálně pro každého jedince z několika tisíc barevných odstínů dle metodiky IRLEN®.

Co způsobuje a koho nejčastěji postihuje vizuální stres?

Vizuální stres je v současné době diagnostikován nejméně ve 45 zemích světa a zabývá se jím více než desítka tisíc terapeutů. Například ve Velké Británii je terapie vizuálního stresu za pomoci barevných filtrů podporována v 60 % základních škol.

Naše terapie vizuálního stresu vychází z třicetiletých zkušeností odborníků z celého světa. Navazujeme na poznatky jedné z objevitelek vizuálního stresu, také známého jako Irlen syndrom, paní Helen Irlen a poznatky univerzity v Essexu zaštítěné výzkumy Arnolda Wilkinse. V neposlední řadě poté z materiálů a podpůrných zdrojů partnerské společnosti Crossbow Education.


Zajímá Vás více?

Pozorujete na sobě příznaky vizuálního stresu nebo řešíte jiné problémy, například z kategorie specifických poruch učení?

Napište speciální pedagožce Mgr. Janě Štěpánové, která se nápravami těchto poruch intenzivně zabývá.