KOMU  POMÁHÁME

Terapie vizuálního stresu pomocí barevných filtrů přináší ověřenou pomoc až pro 20 % populace. Jak školákům, tak dospělým doslova otvírá bránu ke knihám a vzdělávání. Zvyšuje motivaci a výkon, zmírňuje nebo odstraňuje bolesti hlavy a řeší některé příznaky u osob diagnostikovaných jako dyslektik, ADD nebo ADHD.

Šíře příznaků vizuálního stresu je velice široká. Patří mezi ně například:

 • rychlá únava při práci s textem,
 • obtíže při přepisu z tabule,
 • přeskakování slov nebo řádků při čtení,
 • obtíže zhoršující se po přibližně 10 minutách práce,
 • pohyb hlavy nebo tělem nebo střídavé přibližování a oddalování čteného textu,
 • pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného,
 • ukazování prstem při čtení,
 • zívání při čtení,
 • časté mnutí očí.

Z posledních výzkumů vyplývá, že většími či menšími problémy s vizuálním stresem trpí až 20 % populace.

Vizuální stres byl v roce 1980 popsán Olive Meares, novozélandskou optometristkou, a Helen L. Irlen, britskou psycholožkou, pedagožkou, ale hlavně uznávanou odbornicí na oblast vizuálně percepčních problémů. Na jejich práce dále navázalo mnoho odborníků, například profesor Arnold J. Wilkins, který se vizuálním stresem intenzivně zabývá na univerzitě v Essexu.

V současné době se terapii vizuálního stresu věnuje více než desítka tisíc vyškolených pedagogů, optometristů nebo terapeutů po celém světě. Z jejich poznatků vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může jeho symptomy zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barevné filtry v podobě speciálních fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky.

Problémy čtení a psaní

Z výzkumů vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout:

 • zvýšení rychlosti čtení až o 25 %,
 • zlepšení plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení,
 • pohodlnějšího sledování textu na stránce,
 • menší námahy a únavy při čtení.

Správná terapie vede k prodloužení doby, po kterou jsou lidé s vizuálním stresem schopni číst.

Lidé trpící vizuálním stresem mohou trpět mnoha obtížemi, které ovlivňují jejich výkon ve škole a v práci. Mají problémy s přepisem, hodně času jim zabere rozpoznání písmen a jejich zápis. Písmena mohou být zdeformovaná, nestejné výšky s různými mezerami mezi slovy, slova se na předtištěných linkách vlní a mají nekonzistentní sklon. Pokud jedinci trpící vizuálním stresem píší na papír správné barvy, jejich písmo se zmenší, je úhlednější, píší rychleji a jsou schopni psát více a po delší dobu.

Bolesti hlavy a migrény

Pokud si myslíte, že vaše bolest hlavy nebo migréna je způsobena stresem, může pro vás být terapie vizuálního stresu prospěšná. Tato metoda je schopna odbourat část stresujících faktorů okolí, které na vás den co den působí. Bolesti hlavy vyvolané stresem bez medicínsky potvrzené příčiny mohou souviset se senzitivitou jedince na světlo a vizuálně náročné aktivity. Právě tyto příčiny je možné s naší pomocí účinně zmírnit nebo odstranit.

Specifické poruchy učení

Dyslexie je jednou z nejobvykleji se vyskytujících poruch učení. Existuje mnoho jejích definic, ale v zásadě se jedná o problémy čtení, případně psaní způsobené různými příčinami od vrozených až po poúrazové stavy. Dle slov prof. Zdeňka Matějčka jsou v naší populaci

4 % dětí s mírnější nebo závažnější formou dyslexie. "Speciálně pedagogickou péči tedy potřebují určitě 4 % dětské populace," uvedl prof. Matějček v roce 2002 v rozhovoru pro Učitelské noviny.

Vizuální stres nebo také Meares-Irlen syndrom souvisí se čtením, ale není možné dyslexii s vizuálním stresem zaměňovat. U mnoha lidí, kteří byli jako dyslektici diagnostikováni, je terapie pomocí barevných filtrů velice účinná, ale u některých ne. Jde o to, že čtení je komplexní dovednost a záleží na konkrétní příčině, která dyslexii vyvolala. Vizuální stres souvisí s vnímáním čteného textu, a proto by vyšetření vizuálního stresu mělo předcházet diagnostice dyslexie.

Podobně je tomu i u stále častěji používaných diagnóz, jako je ADD a ADHD. I zde nacházíme mnoho symptomů překrývajících se s vizuálním stresem.

Dle knihy Helen Irlen "Reading by the Colors" z roku 1995 trpí vizuálním stresem 46 % lidí s problémy čtení, dyslexií nebo poruchami učení.

Správnou diagnostikou výše uvedených symptomů a výběrem vhodné barvy je možné tyto příznaky z větší části či zcela eliminovat.