VÝBĚR  TESTOVACÍHO  CENTRA  A  METODY

Základem úspěšné terapie vizuálního stresu vedoucí k potlačení nebo eliminaci jeho symptomů je vytestování prospěšné barevné folie nebo filtru. Z výzkumů vyplývá, že pro každého jedince je vhodný jiný barevný odstín, respektive není možné generelně doporučit jednu univerzální barvu. H. L. Irlen dokonce uvádí, že při použití nevhodné barvy může dojít ke zhoršení symptomů.


Zvolte si, zda máte zájem o komplexní vyšetření metodou Irlen® nebo o rychlé vytestování vhodné barevné fólie pro čtení, případně práci na PC.