Specifické poruchy učení

Dyslexie je jednou z nejobvykleji se vyskytujících poruch učení. Existuje mnoho jejích definic, ale v zásadě se jedná o problémy čtení a případně psaní způsobené různými příčinami od vrozených až po poúrazové stavy. Dle slov Prof. Zdeňka Matějčka jsou v naší populaci 4 % dětí s mírnější nebo závažnější formou Dyslexie. "Speciálně pedagogickou péči tedy potřebují určitě 4 % dětské populace," uvedl Prof. Matějček v roce 2002 v rozhovoru pro Učitelské noviny.

Vizuální stres nebo také Meares-Irlen syndrom souvisí se čtením, ale není možné dyslexii s vizuálním stresem zaměňovat. U mnoha lidí, kteří byli jako dyslektici diagnostikováni, je terapie pomocí barevných filtrů velice účinná, ale u některých ne. Jde o to, že čtení je komplexní dovednost a záleží na konkrétní příčině, která dyslexii vyvolala. Vizuální stres souvisí s vnímáním čteného textu, a proto by vyšetření vizuálního stresu mělo předcházet diagnostice dyslexie.

Podobně je tomu i u stále častěji používaných diagnóz, jako je ADD a ADHD. I zde nacházíme mnoho překrývajících se symptomů s vizuálním stresem.

Dle knihy Helen Irlen "Reading by the Colors" z roku 1995 trpí vizuálním stresem 46 % lidí s problémy čtení, dyslexií nebo poruchami učení.

Správnou diagnostikou výše uvedených symptomů a výběrem vhodné barvy je možné tyto příznaky z větší části, či zcela eliminovat.

Pozorujete na sobě příznaky vizuálního stresu nebo řešíte jiné problémy, například z kategorie specifických poruch učení?

Napište speciální pedagožce Mgr. Janě Štěpánové, která se nápravami těchto poruch intenzivně zabývá.