Kompletní školení

Vizuální stres, jeho diagnostika a podpůrná opatření ve školní praxi


Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s problematikou vizuálního stresu, jeho příznaky, diagnostikou a terapií u žáků a studentů a možnostmi jeho odbourávání.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60

Rozsah školení

Jednodenní školení od 9:00 do 17:00.

Program školení

Úvod do problematiky vizuálního stresu

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu
 • hlavní postavy na poli výzkumné práce a zakladatelé testovacích a terapeutických systémů;
 • příčiny vzniku vizuálního stresu;
 • terapeutické metody;
 • souvislost vizuálního stresu a optických klamů;
 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo;
 • zapojení školského systému do výzkumné a preventivní práce v zahraničí.

Symptomy vizuálního stresu a jejich vztah ke specifickým poruchám učení

 • detailní seznámení s jednotlivými symptomy vizuálního stresu;
 • jejich rozpoznávání u jednotlivců a ve třídním kolektivu;
 • vazba mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;

 • příklady vidění jedinců trpících vizuálním stresem;
 • metodika pokládání zjišťovacích otázek testovaným jedincům na vizuální stres.

Testování vhodné barvy pro čtení u jedinců s vizuálním stresem a orientační test rychlosti čtení

 • příprava na testování;
 • detailní metodika testování vhodné barvy pro čtení s barevnou folií;

 • použití intuitivní testovací sady, která je součástí školících materiálů;
 • praktické vyzkoušení testování mezi účastníky.

Praktické rady a doplňující informace pro účastníky kurzu

 • další možnosti terapie vizuálního stresu;
 • komunikace zjištěných informací na zákonné zástupce testovaných osob;
 • doporučení pro periodicitu testování;
 • začleněním jedinců s vizuálním stresem do třídního kolektivu;
 • vhodné prostředí;
 • příprava materiálů pro žáky s SPU;
 • často kladené otázky a diskuze.

V závěru bude každému testovanému předán dotazník zpětné vazby pro lektora a krátký test
rekapitulující získané znalosti z kurzu.

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, testovací sadu pro vytestování vhodné barevné folie pro čtení (2 sady barevných folií formátu A5, orientační testovací sadu
rychlosti čtení a stopky).

Každý účastník kurzu má možnost kontaktovat bezplatně svého lektora s žádostí o radu nebo konzultaci po dobu 6 měsíců po skončení kurzu.


Termíny konání

14. 9. 2020 - Praha

15. 10. 2020 - Brno - Plně obsazeno

16. 10. 2020 - Brno

12. 11. 2020 - Praha - přesunuto na 16.11.2020 (on-line formou) - uzávěrka registrací 9.11.2020

18. 1. 2021 - Praha - on-line formou - uzávěrka registrací 8.1.2021

18. 3. 2021 - Praha

Další termíny pro 5 a vice účastníků, po individuální dohodě.


Místo konání

Praha - Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Brno - bude upřesněno 

V případě zájmu větší skupiny účastníků, je možné kurz uspořádat v jejich prostorách v rámci ČR nebo SR.

Občerstvení

Po celou dobu kurzu jsou k dispozici nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj). Dále bude zajištěn lehký oběd. Občerstvení bude podáváno, poku to hygienické podmínky umožní.

Počet účastníků

Minimální počet účastníků kurzu je 5 osob, maximální pak 12. 

Cena kurzu

Základní cena 5 900 Kč za osobu (nejsme plátci DPH)

Něco navíc

Každý účastník obdrží sadu barevných fólií pro svou práci v hodnotě 1700 Kč. 

Objednávka školení

* detailní informace s podmínkami se vám zobrazí po kliknutí na odkazy výše