Problémy čtení a psaní

Z výzkumů vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout:

  • zvýšení rychlosti čtení až o 25 %,
  • zlepšení plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení,
  • pohodlnějšího sledování textu na stránce,
  • menší námahy a únavy při čtení.

Správná terapie vede k prodloužení doby, po kterou jsou lidé s vizuálním stresem schopni číst.

Lidé trpící vizuálním stresem mohou trpět mnoha obtížemi, které ovlivňují jejich výkon ve škole a v práci. Mají problémy s přepisem, hodně času jim zabere rozpoznání písmen a jejich zápis. Písmena mohou být zdeformovaná, nestejné výšky s různými mezerami mezi slovy, slova se na předtištěných linkách vlní a mají nekonzistentní sklon. Pokud jedinci trpící vizuálním stresem píší na papír správné barvy, jejich písmo se zmenší, je úhlednější, píší rychleji a jsou schopni psát více a po delší dobu.

Pozorujete na sobě příznaky vizuálního stresu nebo řešíte jiné problémy, například z kategorie specifických poruch učení?

Napište speciální pedagožce Mgr. Janě Štěpánové, která se nápravami těchto poruch intenzivně zabývá.