Pravidla ochrany soukromí informace o
zpracování osobních údajů, pravidla ochrany soukromí

Zpracování osobních údajů:

Ing. Libor Štěpán, se sídlem Záhumní 647, Dolní Bousov, IČ 61103659, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Mladá Boleslav. Oprávnění vydáno dne 11.7.2012 (dále jen "Správce"), zpracovává všechny informaceidentifikující fyzickou nebo právnickou osobu, zejména se jedná o osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na vzdělávací akci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a příméhomarketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních
předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také
následujícím příjemcům:

 • Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce - konference nebo semináře, na který jste se přihlásili;
 • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • Společnost, která zpracovává účetnictví;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá;
 • Provozovatelé internetových stránek a logistických služeb, které správce využívá (Webnode AG (systém e-shopu), Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Veškerou komunikaci k tomuto tématu prosím směrujte na emailovou adresu info@vizualnistres.cz


Tato Pravidla vstupují v platnost 22.1.2020.