Otestujte se

 Následující otázky souvisí s tím, jak se cítíte při čtení. Otázky se týkají vašeho subjektivního vnímání náročnosti čtení a nesouvisí s obsahem čteného textu.  Odpovězte pravdivě na následující otázky.