Ing. Libor Štěpán

manažer, terapeut, kouč

Mgr. Jana Štěpánová

speciální pedagog a terapeut

Cílem naší práce je upozornit na problém vizuálního stresu a pomoci řešit jeho příznaky. Zahraniční zkušenosti ukazují, že vizuální stres nebo také Irlen syndrom velice často postihuje jedince se specifickými poruchami učení.

Celosvětově je odhadováno, že se s ním potýká 20 % populace. V České republice ale bohužel stojí na okraji zájmu, přestože je možnost zmírnění jeho dopadů relativně jednoduchá a přináší rychlé zlepšení kvality života.


Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Na následujících odkazech si můžete poslechnout její rozhovory pro Český rozhlas.

Rozhovor s Alenou Kupčíkovou a Janou Štěpánovou o tom, co to je dyslexie a jak se u člověka projevuje.

Tlak dnešní společnosti je na výkon, popisuje nesnáze dyslektiků speciální pedagožka Jana Štěpánová.


Absolvované kurzy a školení

  • IRLEN® - Irlen syndrom assesment training - 11/2019
  • Crossbow Education - Visual Stress Assesment - 10/2018
  • Bc. Lucie Hašková - Body Process - 1/2019
  • Bc. Lucie Hašková - Body Process - Molecular Terminal Valence Sloughing Systém, elimination, Eradication and Dissipation of Bio Mimetic and Bio Mimetric Mimicry of Other Peoples Pains, Pathways and Realities - 11/2018
  • Bc. Lucie Hašková - Acces The Bars  - 2/2018
  • Liberecký institut pro psychologii a psychosomatiku, o.p.s. - Práce s časovou osou - 9/2017
  • Rekvalifikační kurz Kouč - Zdena Katayama (MSMT-37796/2014-1/970) - 2016 - 2017
  • KUPROG CZ s.r.o. - Kupoz - 1/2017
  • INCTS s.r.o. - Neuro.vývojová stimulace v školní praxi  - 11/2016
  • Centrum kognitivní edukace o.s. - Metoda Instrumentálního obohacení Revena Feuersteina - 7/2016
  • Pohybové studio MUDr. Kleplové - Celostní program vývoje MUDr. Kleplové - VIP II - 12/2016
  • Pohybové studio MUDr. Kleplové - Celostní program vývoje MUDr. Kleplové - 10/2016
  • Mgr. Pavla Bubeníčková - Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - 10/2016
  • Pohybové studio MUDr. Kleplové - Desatero pro rozvoj dětí v MŠ - 9/2016
  • Mgr. Stanislava Emmerlingová - Celostní přístup k řešení LMD-ADHD, SPU - 8/2016
  • Pohybové studio MUDr. Kleplové - Pohádkové cvičení - 6/2016
  • Mgr. Pavla Bubeníčková - Stimulační program pro předškoláky Maxík - 5/2014
  • Vzdělávací institut Středočeského kraje - Genetická metoda výuky čtení v praxi - 4/2014
  • Studio aktivit a vzdělávání o.p.o. - Úloha učitele při prevenci řečových vad - 12/2013
  • Comenius Agency - Novela školského zákona - 12/2012


Ing. Libor Štěpán

Vystudoval ekonomii a management. Pracoval na pozicích ve vedení významných společností v České republice. Jako finanční ředitel a člen dozorčí rady společnosti Poděbradka a.s., člen představenstva BAK stavební společnost a.s., jednatel nestátního zdravotnického zařízení Santé s.r.o. a Santé Network s.r.o., a předseda představenstva ENERGIE Holding a.s. V současné době se kromě jiných aktivit věnuje společně se svojí manželkou terapii vizuálního stresu a koučování.

Absolvované kurzy a školení

 • IRLEN® - Irlen syndrom assesment training - 11/2019
 • Crossbow Education - Visual Stress Assesment - 4/2018
 • Mindset Academy s.r.o. - Výcvik koučinku - 2016-2018
 • Jana Bílý - Výcvik systemických konstelací, ISP - intenzivní systematická proměna, kurz osobního rozvoje pro TOP manažery - 2015/2016