Symptomy vizuálního stresu

22.02.2021

Co rozumíme pod pojmem vizuální stres? Je to nepohodlí (někdy i značné) pociťované při čtení textu - ať už na papíře nebo na počítači. Podle různých výzkumů jím trpí zhruba čtvrtina populace. Někdy jsou obtíže při čtení zaviněny dyslexií, poruchami učení nebo také očními vadami. Občas však žádná "klasická" (speciálně-pedagogická a oční) vyšetření nic neodhalí. Pak může být příčinou nesnadného vnímání textu skutečně vizuální stres.

Vizuální stres se projevuje následujícími příznaky (může být jeden či více):

  • pravidelně se opakující bolesti hlavy spojené se čtením
  • velká únava při práci s textem, nevolnost, točení hlavy
  • pohybující se text - písmena zdánlivě vibrují, poskakují nahoru a dolů nebo do stran, slova nebo písmena se slévají
  • rozostřený text - nejhorší je to u drobného písma

písmena zdánlivě mění velikost

  • zdvojování písmen nebo přibývání písmen na konci slov
  • objevování vzorů na tmavém textu nebo na bílých místech
  • barevné iluze - po stránce se pohybují rušivé barevné skvrny, někdy zakrývají slova, občas jsou jako duha kolem osob či objektů

Pokud se poznáváte v některých příznacích vizuálního stresu, mějte na paměti, že hledání příčin vašich potíží zabere nějaký čas. Pro terapii se nejčastěji používají barevné filtry v podobě speciálních fólií, které je ale nutné individuálně vytestovat. Neexistuje totiž jedna univerzální barva pro každého. Více o příčinách, příznacích a terapii se dozvíte na našich vzdělávacích akcích.