Dyskorunka 2019

28.11.2019 jste se s námi mohli potkat

na konferenci Dykorunka, kde jsme na pozvání PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. přednášely o problematice vizuálního stresu, které se intenzivně věnujeme.

Vizuální stres, jeho definice, příčiny, symptomy a terapie.

Mgr. Jana Štěpánová + Ing. Libor Štěpán - Vizuální stres, jeho definice, příčiny, symptomy a terapie

Vizuální stres je handicapem až 20 % světové populace, který je aktivně řešen ve více než 45 zemích světa. Cílem naší prezentace je seznámit posluchače s příčinami vzniku a projevy vizuálního stresu ve vztahu k prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Dále se budeme věnovat historii jeho výzkumu v USA a velké Británii a představíme nejobvyklejší možnosti terapie.
V neposlední řadě se budeme věnovat tématu zasazení vizuálního stresu do rámce specifických poruch učení, souvislosti s nimi, jak z pohledu symptomů, tak doporučované posloupnosti diagnostiky. Na závěr se pak dotkneme představní obsahu připravovaného školení pro školská zařízení na téma seznámení s vizuálním stresem, jeho diagnostikou a terapií.