Dny Dyslexie 2019

Dnes a včera jsme byli na dnech Dyslexie ve Vodárenské věži na Letné. Testovali jsme děti i dospělé na Vizuální stres, cvičili jemnou motoriku, diagnostikovali SPU....

Potkali jsme zde nadšence z řad učitelů a asistentů, kteří barevné folie úspěšně aplikují ve školní praxi. Všem děkujeme za návštěvu a Aleně Kupčíkové za organizaci této úžasné akce. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci dětem a dospělým s DYS.
Jana a Libor Štěpánovi

Pro ty, kteří si dnes vytestovali svou barvu připomínáme

Jak používat barevné folie?
Folie by měla být umístěna přes text tak, aby se zabránilo nežádoucím odleskům od osvětlení. Ideální je pokud člověk užívající barevnou folií sedí u zdroje denního světla. Folie mají na jedné straně matný povrch, jemuž většina uživatelů dává přednost. Folie by neměla být při používání poškrábaná nebo jinak poškozená. Po použití je ideální ji vrátit do ochranného obalu. Přesto se žáci nemusí bát folií běžným způsobem dotýkat a používat je. Je vhodné, aby byl učitel informován o používání folie ve třídě. Ten by měl poté vysvětlit ostatním žákům, že se jedná o pomůcku pro čtení, stejně jako jsou brýle, tato pomůcka některým lidem pomáhá vidět čtený text jasněji a pro ně srozumitelněji.
Vice na www.vizualnistres.cz

"Provázání poruch učení s motorickým vývojem" Mgr. Jana Štěpánová

speciální pedagožka (www.specialnipedagog.eu) má svoji soukromou praxi. Workshop se bude zabývat otázkami správného pohybového vývoje a vlivem odchylek v pohybovém vývoji na dyslexii či případně jiné specifické poruchy učení (dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, poruchy pozornosti - ADHD, ADD). Budeme se zabývat otázkami, kdy jsou symptomy opravdu příznaky dyslexie či jiných SPU, anebo kdy může příznak(y) souviset pouze s pohybovým vzorcem. Budou ukázány možnosti testování a odstranění jedné z možných příčin neúspěchu při učení, poruch řeči, chování - unilaterální činnosti mozku. Zvláštní pozornost potom bude věnována Vizuálnímu stresu (www.vizualnistres.cz), kterým dle zkušeností britských kolegů trpí více než 50% dyslektických dětí.