Komu pomáháme

Terapie vizuálního stresu pomocí barevných filtrů přináší ověřenou možnost pro část školáků, ale i dospělých ke zlepšení čtení, vzdělávání, zvýšení motivace a výkonu, zmírnění nebo odstranění bolestí hlavy a řešení některých příznaků u osob diagnostikovaných jako Dyslektik, ADD nebo ADHD.

Síře příznaků vizuálního stresu je velice široká. Patří mezi ně například:

  • rychlá únava při práci s textem,
  • obtíže při přepisu z tabule,
  • přeskakování slov nebo řádků při čtení,
  • obtíže zhoršující se po přibližně 10 minutách práce,
  • pohyb hlavy nebo tělem nebo střídavé přibližování a oddalování čteného textu,[j1]
  • pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného,
  • ukazování prstem při čtení,
  • zívání při čtení,
  • časté mnutí očí.

Z posledních výzkumů vyplývá, že většími či menšími problémy s vizuálním stresem trpí až 20 % populace.

Vizuální stres byl v roce 1980 popsán Olive Meares, novozélandskou optometristkou, a Helen L. Irlen, britskou psycholožkou, pedagožkou, ale hlavně uznávanou odbornicí na oblast vizuálně percepčních problémů. Na jejich práce dále navázalo mnoho odborníků, například profesor Arnold J. Wilkins, který se vizuálním stresem intenzivně zabývá na univerzitě v Essexu.

V současné době se terapii vizuálního stresu věnuje více než desítka tisíc vyškolených pedagogů, optometristů nebo terapeutů po celém světě. Z jejich poznatků vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může jeho symptomy zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barevné filtry v podobě speciálních fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky.

Pozorujete na sobě příznaky vizuálního stresu nebo řešíte jiné problémy, například z kategorie specifických poruch učení?

Napište speciální pedagožce Mgr. Janě Štěpánové, která se nápravami těchto poruch intenzivně zabývá.