Často kladené otázky - FAQ

Co jsou barevné folie nebo ukazovátka?

Barevné folie a ukazovátka jsou listy z průsvitného nebo průhledného barevného plastu, které lze umístit na stránku knihy nebo jiného čteného textu tak, aby zabarvily text pod ním, aniž by to narušilo jeho srozumitelnost.

Co dělají?

Barevné folie omezují vnímání zkreslení textu, které jedinci někdy popisují. Umožňují některým lidem číst text plynuleji a s menším nepohodlím. Dále u některých jedinců potlačují bolestmi hlavy při čtení. Pro výběr správného barevného filtru je důležité posoudit účinky širokého spektra barev, protože pro každého jednotlivce je vhodná jiná barva.

Jaký podíl dětí může mít z používání barevných folií prospěch?

V několika studiích* byly dětem v základních školách individuálně předkládány pasáže textu, na které se postupně přikládaly barevné folie, včetně šedé nebo bezbarvé, pro srovnání. Asi 20% dětí uvedlo, že jedna nebo dvě z testovaných barev zlepšila jasnost textu. Tuto barvu nadále používaly po dobu delší než tři měsíce. S použitím barevné folie četly rychleji, a to jak před, tak i poté, co si na její použití zvykly. 5% dětí četlo o 25% rychleji s použitím barevné folie.

Vizuální stres a Dyslexie

Přestože mnoho dyslektiků trpí příznaky vizuálního stresu, nejedná se o to samé: ne všichni dyslektici trpí vizuálním stresem a ne každý, kdo zažívá vizuální stres, je dyslektický. Barevné folie NEJSOU "lékem" na dyslexii.

Zná můj optik vše o vizuálním stresu?

Možná ano; možná ne. Dle zkušeností víme, že na vysokých školách je vizuální stres zmiňován a na toto a podobná témata bylo zpracováno i několik diplomových prací. Situace je však různá a dokonce se můžete setkat s reakcí, kdy bude v zahraničí používaný postup čtení s barevnou folií, označen za šarlatánský.

Jak používat barevné folie?

Folie by měla být umístěna přes text tak, aby se zabránilo nežádoucím odleskům od osvětlení. Ideální je pokud člověk užívající barevnou folií sedí u zdroje denního světla. Folie mají na jedné straně matný povrch, jemuž většina uživatelů dává přednost. Folie by neměla být při používání poškrábaná nebo jinak poškozená. Po použití je ideální ji vrátit do ochranného obalu. Přesto se žáci nemusí bát folií běžným způsobem dotýkat a používat je. Je vhodné, aby byl učitel informován o používání folie ve třídě. Ten by měl poté vysvětlit ostatním žákům, že se jedná o pomůcku pro čtení, stejně jako jsou brýle a že tato pomůcka některým lidem pomáhá vidět čtený text jasněji a pro ně srozumitelněji.

Jsou barevná ukazovátka lepší než barevné folie formátu A4?

Ukazovátka jsou méně rušivá než větší překryvné folie A4, snáze se s nimi manipuluje, jsou levnější a poskytují podporu sledování textu barevnou linkou nebo silným tmavým pruhem. Mnoho dětí a dospělých je preferuje. Výzkum porovnávající čtecí ukazovátka s folií A4 ukázal, že velikost překryvu nezmění rychlost čtení.

...... tuto sekci průběžně doplňujeme dle vašich dotazů a námětů


* Wilkins, A.J. (2002). Coloured overlays and their effects on reading speed: a review. Ophthalmic and Physiological Optics, 22, 448-454